DARMOWA WYSYŁKA PRZY ZAMÓWIENIACH POWYŻEJ 200zł!

Regulamin

Definicje

Sprzedawca – firma SKŁADNICA TOWARÓW RÓŻNYCH Janusz Borkowski z siedzibą przy Staropijarska 6C, 21-400 Łuków, NIP 8251333826 REGON: 030813205.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży.
Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sklep – serwis internetowy działający pod adresem www.skladnicatowarow.pl, za pomocą którego Klient może złożyć Zamówienie.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy www.skladnicatowarow.pl, działający pod adresem internetowym www.skladnicatowarow.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę – firmę SKŁADNICA TOWARÓW RÓŻNYCH Janusz Borkowski z siedzibą przy Staropijarska 6C, 21-400 Łuków, NIP 8251333826.
2. Kontakt ze Sklepem – za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@skladnicatowarow.pl; telefonicznie: 512 511 325 lub pisemnie na adres: Staropijarska 6C, 21-400 Łuków.
3. Regulamin, sporządzony na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej sklepu.
4. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
5. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Produkty skórzane mogą posiadać różne skazy i znamiona, wynikające z charakterystyki używanego materiału przy produkcji i jest to zjawisko całkowicie naturalne.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.10.2016
7. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Zasady zawierania umowy sprzedaży


1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie.
2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie www.skladnicatowarow.pl, kliknięcie ikony “dodaj do koszyka”, wypełnienie Formularza Zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie Zamówienia poprzez kliknięcie ikony “Zamów i zapłać”. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty.
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
4. Po złożeniu Zamówienia przez Formularz Zamówienia Sprzedawca potwierdza mailowo jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz jego przyjęcie do realizacji odbywa się poprzez przesłanie Klientowi wiadomości mailowej na adres poczty elektronicznej Klienta podany w trakcie składania przez niego Zamówienia. W momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o otrzymaniu Zamówienia oraz jego przyjęciu do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Dane osobowe i cookies

1. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

2. Dane osobowe przetwarzane przez firmę SKŁADNICA TOWARÓW RÓŻNYCH Janusz Borkowski z siedzibą przy Staropijarska 6C, 21-400 Łuków, NIP 8251333826 chronione są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności za nabywane Produkty za pośrednictwem systemu płatności DotPay są przekazywane, za zgodą Klientów, Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie.

5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto Klienta

6. Dane osobowe Klientów znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji zamówienia wykonywanego w ramach Sklepu.

7. Korzystając ze Sklepu Klient wyraża zgodę na zapis plików cookies (korzystanie z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies w dolnej części strony. Zapis plików cookies następuje wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu

8. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprzedawcy statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

Lista aktywnych metod płatności:

  • Autopay
  • BLIK

Lista aktywnych metod dostaw:

  • Inpost kurier
  • Inpost paczkomaty 24/7
  • Kurier 48 Poczta Polska
Ta strona używa plików cookie
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić lepszą wygodę użytkowania. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas wszystkich plików cookie zgodnie z warunkami naszej polityki plików cookie. Dowiedz się więce 
  •  TARGETOWANIE
  •  FUNKCJONALNOŚĆ
  •  NIESKLASYFIKOWANE

 

Postanowienia końcowe

1. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 380).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu

3. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Produktów na urządzeniu końcowym Klienta a rzeczywistym wyglądem Produktu. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub cennika w każdym czasie i dowolnym zakresie. Klienci zostaną powiadomieni o zmianach na stronie internetowej albo podczas logowania na konto i zapewniona im będzie możliwość ustosunkowania się do planowanych zmian w terminie przynajmniej 14 dni przed wejściem ich w życie. Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz. Do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu lub cennika stosuje się zapisy wersji Regulaminu lub cennika obowiązujących w chwili złożenia poprawnego zamówienia przez Klienta.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

6. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

7. Wszelkie logo, znaki towarowe, nazwy produktów, firmy, opisy, zdjęcia itp. użyte na stronie internetowej Sklepu są własnością Sprzedawcy.

e6e37217b199ab2ad1708a6f3b73ca718d3e29e57db9b4e4ec207487e6df4646

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium